Extra's

Naast het exclusieve aanbod van Policy Governance heeft ons bureau nog twee interessante en hoogstaande diensten te bieden:

Mediation

Manette Maas Schonk is gekwalificeerd en NMI-gecertificeerd mediator. Deze kwalificaties, gevoegd bij haar sociaal-juridische achtergrond, maken haar tot een veel gevraagd bemiddelaar bij conflicten.

  Recente zaken waren:
 • een arbeidsconflict tussen een directeur en een staflid in een onderwijsorganisatie
 • een conflict tussen een woningbouwcorporatie en bewoners van een zestigtal woningen
 • een relatieconflict tussen twee directieleden van een onderwijsinstelling
 • onenigheid tussen makelaars en clienten over bewezen diensten (meerdere zaken)

Onder de naam MaasMediation verricht Manette deze mediation, binnen de richtlijnen van de NMI. Zie voor haar registratie de website van het Nederlands Mediation Instituut

Interim-management

Na bijna twintig jaar werkzaam te zijn geweest in leidinggevende functies van professionele organisaties neemt Jan Maas ook nu nog regelmatig opdrachten aan in de sfeer van interim-management. Zijn ervaring uit die jaren, gevoegd bij zijn Policy Governance kwalificaties, maken hem uitermate geschikt voor organisaties die een verandering willen doormaken naar meer "resultaatverantwoordelijkheid", naar maximale benutting van de professionaliteit van medewerkers en naar ondubbelzinnige lijnen van aansturing en verantwoording.

  Tot zijn conduitestaat behoren:
 • interim-directeur scholen voor speciaal onderwijs (p.o. en v.o.)
 • toegevoegd lid College van Bestuur van een ROC
 • directeur van een vmbo-school
 • afdelingsdirecteur van een ROC-afdeling volwasseneneducatie