Bio's

Jan Maas (1950)

Jan Maas heeft grote ervaring met bestuur en leiding in verenigingen en stichtingen. Reeds in de zeventiger jaren coördineerde hij de bestuurlijke samenwerking van onderwijs- en vormings-instituten in de regio Eindhoven en Kempenland. Daarna heeft hij in leidinggevende posities bij de (landelijk opererende) Algemene Besturenbond (inmiddels opgegaan in de vos/abb) ervaring opgedaan met -en op zijn beurt invloed uitgeoefend op- de professionalisering van onderwijsbesturen. Hij heeft sleutelrollen gespeeld bij alle grote herstructureringsprocessen van de jaren '90 (hoger beroepsonderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, voortgezet onderwijs).

Zijn bestuurlijke betrokkenheid en invloed reikte overigens verder dan de onderwijsbranche. Zo is hij o.m. vele jaren voorzitter geweest van de Raad van Advies van de omroep RVU, voorzitter van een van de grotere Volksuniversiteiten, voorzitter landelijk Coördinatiepunt Randgroepjongerenbeleid, enz.

In 1997 heeft Jan Maas het bureau Maas Bestuursvraagstukken v.o.f. geopend, een adviesbureau voor bestuur, voor management, en, in latere instantie, ook voor mediation. De enorme belangstelling, in literatuur en publiciteit, voor het functioneren van de manager stond in zijn ogen in schril contrast tot het nagenoeg ontbreken van visie en methodiek om de zo belangrijke taak van bestuurder tot een succes te maken. In dat kader propageert hij het Policy Governance Model van John Carver PhD. Dat model en de bijbehorende bestuurlijke aanpak hebben in de Verenigde Staten en Canada beslissende invloed gehad op de professionalisering van het onderwijs, van de zorgsector, van gemeentebesturen en van branche-organisaties. Dankzij een vervolgopleiding in de Carver Governance Academy (Atlanta) behoren de vennoten Jan Maas en Manette Maas Schonk tot het zeer kleine corps van gekwalificeerde Policy Governance consultants in Nederland en Europa. Jan Maas behoort bovendien tot het internatonale netwerk van Policy Governance consultants en gebruikers, onder meer door zijn positie als hoofdbestuurder van de International Policy Governance Association.

Manette Maas-Schonk (1953)

Manette Maas-Schonk is in 2001 toegetreden tot Maas Bestuursvraagstukken v.o.f., als eerste vennoot. Hoewel niet volledig afgestudeerd aan de Rechtenfaculteit van Nijmegen is Manette's loopbaan niettemin sterk door haar juridische kennis en bekwaamheid bepaald. Eerst als vrijwilliger, senior rechtsadviseur, in de Rechtswinkel, later als juridisch stafmedewerker van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Daar heeft zij de aangesloten makelaars van juridisch advies gediend, gevolgd door het opzetten van een informatie- en klachtenafdeling voor consumenten. Daarnaast is zij reeds meer dan twintig jaar bestuurlijk actief, zowel in onderwijs als in de zakelijke dienstverlening (Rabobank).
Die ervaringen hebben de basis gevormd voor een gevarieerde nascholing, zowel tot gecertificeerd mediator als tot volledig opgeleid Policy Governance consultant, met als specialiteit de (bege)leiding van implementatieprocessen.